POČETNA > INOVANCE > AC703

AC703

INTELIGENTNI CODESYS KONTROLER VISOKIH PERFORMANSI

  • CPU: Intel Celeron J1900 2.0GHz
  • 32 ose sa 1 ms EtherCAT periodom
  • Različiti komunikacioni protokoli: EtherCAT, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, OPC UA
  • Kompatibilan sa starijom opremom putem ugrađenog Modbus RTU master/slave protokola i dva odvojena komunikaciona porta: RS485 i RS232
  • IEC 61131-3 programski jezici: ST, LD, SFC, CFC
  • Sistemski softver podržava: PLCopen, CAM, CNC, i ROBOT programske komponente
  • Udaljeni pristup i IoT mogućnosti
  • Ugrađen Webvisu server
  • EoE podrška za Inovance SV660N
ac703
ac703 konfiguracija