INOVANCE SRBIJA

SM AUTOMATION – OVLAŠĆENI DISTRIBUTER ZA SRBIJU I REGION

INOVANCE SRBIJA

KOMPLETNA PONUDA OPREME ZA INDUSTRIJSKU AUTOMATIZACIJU
inovance srbija

PLC

easy plc

Kompaktni PLC visokih performansi za različite vrste aplikacija. Mogućnost upravljanja sa do 16 EtherCAT i 4 pulsne servo ose. Serijska i Ethernet komunikacija. Podrška za CODESYS platformu.

Ekonomični PLC za ugrađenim brzim ulazima i pulsnim izlazima. Više>>

CODESYS PLC sa quad-core procesorom i mogućnošću upravljanja do 16 servo osa putem EtherCAT komunikacije. Više>>

IPC

csm_AC703_1_f235c400b3

PLC kontroleri visokih performansi sa Intel procesorima namenjeni za upravljanje mašina sa velikim brojem servo osa. Podrška za do 256 EtherCAT servo osa na CODESYS platformi.

Kontroler sa Intel Celeron procesorom na CODESYS platformi, sa podrškom za 32 EtherCAT servo ose. Više>>

Kontroler sa Intel Core i5 procesorom na CODESYS platformi, sa podrškom za 256 EtherCAT servo osa. Više>>

HMI

IT7000 15 Inch HMI-V0-2

Operator paneli sa podrškom za veliki broj PLC uređaja sa mogućnošću povezivanja putem serijske ili Ethernet komunikacije.

Operator paneli od 7, 10 i 15 inča sa ugrađenim serijskim i Ethernet portovima. Podrška za IoT i OPC UA. Više>>

SERVO

Servo drajvovi i servo motori visokih dinamičkih performansi. Mogućnost pulsnog upravljanja ili putem EtherCAT ili PROFINET komunikacije. Snage motora do 75 kW. Ugrađena STO funkcija.

Kompaktni servo drajv sa mogućnošću pulsnog upravljanja ili putem EtherCAT i PROFINET komunikacije. Više>>

Višeosni servo sistem za najzahtevnije aplikacije sa snagama i do 75 kW. Više>>

FREKVENTNI REGULATORI

MD520

Frekventni regulatori raspona snage do 500 kW sa velikim brojem opcija kada je u pitanju način upravljanja. Ugrađena STO funkcija. Mogućnost rada u zatvorenoj sprezi pomoću enkodera.

Ekonomičan frekventni regulator sa vektorskim upravljanjem i ugrađenom MODBUS komunikacijom.  Više>>

Univerzalni frekventni regulator snage do 500 kW. Veliki broj enkoderskih i komunikacionih kartica (PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, Ethernet/IP).  Više>>

Modularni frekventni regulator sa mogućnošću upravljanja do 8 asinhronih motora. Više>>

I/O UREĐAJI

GL20

Udaljeni ulazno-izlazni uređaji sa mogućnošću povezivanja na EtherCAT ili PROFINET mrežu.

 

Kompaktni I/O moduli sa brzim odzivom. Mogu se koristiti kao lokalni moduli za EASY, AM500 i AM300 PLC seriju ili kao udaljeni čvorovi na EtherCAT li PROFINET komunikaciji.  Više>>